naar top
Menu
Logo Print

MINDER OLIEVERBRUIK DANKZIJ PARTNERSHIP MET SHELL

Bredenoord leert olie te 'lezen' om zo duurzamer te worden

Hoewel Bredenoord intussen al de 80 voorbij is, is de Gelderse fabrikant en leverancier van stroomaggregaten, loadbanks, laadpalen, lichtmasten, transformatoren en verdeelkasten in tijden van stroomschaarste, energietransitie, klimaatakkoorden en elektrische voertuigen actueler dan ooit. In die veranderende wereld maakt sustainability een belangrijk onderdeel uit van de bedrijfsstrategie. Die duurzaamheidsgedachte uit zich door de aggregaten precies te dimensioneren in relatie tot de toepassing, maar ook binnen de eigen onderhoudsdienst, waar de olie in de aggregaten pas wordt afgelaten wanneer dit effectief nodig is.

Bredenoord presteert beter dankzij Shell stroomaggregaten
Veel mensen associëren batterijen met de opslag van energie uit zonnepanelen.
In de praktijk wordt de toepassing inmiddels veel breder ingezet, ook bij bouw- en infrastructuurwerken. Mét stroomzekerheid ...

BEDRIJFSPROFIEL

Terug in de tijd

We spreken 1937 toen Apeldoorner Jan Bredenoord als zaakvoerder van een houtzagerij een aha-erlebnis ervoer toen hij al dat houtzaagsel op de werkvloer zag liggen. De clevere ondernemer zag immers hoe hij dit schier onbelangrijke restproduct kon omvormen tot iets wat voor iedere fabriek onontbeerlijk is: stroom. Via het vergassen van dit hout besloot Bredenoord een aggregaat te gaan aandrijven, niet enkel voor de eigen zaagmachines, maar ook voor ruwweg 200 boerderijen uit de nabije omgeving.

Rental

Bredenoord rental ShellBredenoord vindt dus zijn oorsprong in de levering van stroom, waarna men in de zestiger jaren onder het bewind van zonen Nico en Jan Bredenoord ook tweedehands aggregaten ging verkopen, en ook af en toe verhuren, met de afleverservice als een van de belangrijkste pijlers van de onderneming. “Niet iedereen is nu eenmaal gebaat bij een permanente stroomtoevoer op een vaste locatie", steekt Margien Storm van Leeuwen, Manager New Business, Marketing & Communication bij Bredenoord, van wal.
“Nu is verhuur verworden tot de grootste business unit van onze firma, goed voor twee derde van de totale omzet." De actieradius van de verhuurunit strekt zich uit over heel West-Europa, waarbij vooral de dekking van het logistieke apparaat fundamenteel is.

Business unit solutions

Voor eerder langdurige en omvangrijke projecten over de hele wereld is er de divisie Business Unit Solutions. Typische voorbeelden hiervan zijn de Europa League Voetbal, de Olympische Spelen of wereldkampioenschappen, maar ook grotere bouwprojecten bijvoorbeeld. Kortom: projecten waarbij extra stroomvoorziening gedurende een langere tijdspanne essentieel is om het welslagen van het evenement of project te kunnen garanderen. “Verder zorgen we in bepaalde steden op het Afrikaanse continent voor aggregaten, die op bepaalde tijdstippen doorheen de dag - wanneer de capaciteit van het lokale net laag is - extra stroom kunnen bijpompen, om zo de stroomvraag te kunnen nivelleren (peakshaving)."

Service & sales

Verhuur Bredenoord stroomaggregaten stroomzekerheid“We zien algemeen dat de maatschappij meer en meer richting een sharing economy evolueert, en dus wordt verkoop ook voor ons wat minder relevant", vertelt Margien Storm van Leeuwen. “De servicecomponent daarentegen maakt net de omgekeerde beweging."

Het belang van de vervangingsmarkt en het monitoringaspect bij vaste noodstroomaggregaten bijvoorbeeld neemt steeds meer toe. De onzekerheid van het vaste net groeit, dus is ook de relevantie van noodstroom groot, zeker ook gezien de gevoeligheid van bepaalde componenten.

“Maar dan blijkt een aggregaat kopen één ding, het toestel ook in optimale staat houden en live kunnen testen of de afgeleverde last ook werkelijk identiek is aan de vooropgestelde, een ander. Dat is waarom de verhuur van aggregaten het zo goed doet."

OLIEKEUZE IN RELATIE TOT MOTORTYPE

“Binnen Bredenoord maken we gebruik van een breed arsenaal aan motortypes en merken", vertelt Toon Bruining, manager Rental bij Bredenoord. “Het is dan ook een hele kunst om een oliesoort te vinden die onze hele range aan aggregaten kan dekken, iets waarin Shell ons wist tegemoet te komen. Hun portfolio bleek erop gericht om een olietype te kunnen voorzien binnen al die approvals en specificaties, ongeacht of het nu gaat om een Volvo, Cummins of een MAN-motor. De oliekeuze was een eerste stap, de volgende stap is om ook daadwerkelijk het maximale uit die olie te kunnen krijgen."

Toon Bruining (Bredenoord): “In het verleden besloten we grote onderhoudsbeurten in te plannen op een theoretische basis van 700 draaiuren. Aangezien er dan toch meestal een filter moest worden vervangen, besloten we ook telkens ineens de olie te gaan verversen."

ONDERHOUD

Nadat een aggregaat wordt verhuurd, gaat het onmiddellijk richting de 'groenmaakstraat'. Daar krijgt het aggregaat een onderhoudsbeurt voor het toestel opnieuw groen licht krijgt voor verhuur. “Hier testen we ook of het aggregaat nog steeds levert wat Bredenoord belooft", vertelt Margien Storm van Leeuwen. “Het is niet gewoon met een doekje het stof eraf halen en even aan- en uitzetten, neen, we controleren echt de vooropgestelde output." 

Grotere onderhoudsbeurten doet Bredenoord voor het overgrote deel in eigen beheer. “In het verleden hebben we besloten deze in te plannen op een theoretische basis van 700 draaiuren", weet Bruining. “Aangezien er dan toch meestal een filter moest worden vervangen, besloten we ook telkens ineens de olie te gaan verversen."

Lisa Montanari (Shell Lubricants): "Soms bleek de olie nogal snel te worden afgelaten, op basis van dat theoretische model van 700 draaiuren. Terwijl men eigenlijk best nog wel eens een significant aantal uren extra had kunnen draaien in combinatie met condition monitoring."

PROBLEEMSTELLING

Er rezen echter twijfels omtrent de rentabiliteit en duurzaamheid van deze aanpak, dixit Lisa Montanari, key account manager bij Shell Lubricants: “Zo maakt Bredenoord al geruime tijd gebruik van een hoogkwalitatieve Shell-olie. Echter, we moesten vaststellen dat die olie soms nogal snel werd afgelaten, op basis van dat theoretische model van 700 draaiuren. Terwijl men eigenlijk best nog wel eens een significant aantal uren extra had kunnen draaien in combinatie met condition monitoring."

Shell helpt Bredenoord beter te draaien olie stroomaggregaten
Wanneer de samenwerking tussen Bredenoord en Shell inging, is onduidelijk. “Het zou zomaar eventjes ook 60-70 jaar kunnen zijn”, lacht Margien Storm van Leeuwen. “In ieder geval fungeert Shell sinds jaar en dag als onze brandstofleverancier, en toen men GTL (Gas-to-Liquid) lanceerde, besloten we de samenwerking te intensifiëren” 

OPLOSSING

Kiezen voor een alternatieve olie waarvan de standtijd dichter komt te liggen bij het theoretische model van 700 draaiuren, had een optie kunnen zijn. “Hoewel de verversingsinterval in dit geval dan wel ongewijzigd zou blijven, zou er toch minder vaak goede olie moeten worden afgelaten", vertelt Marvin Lindeboom, tactical buyer bij Bredenoord. Niet bereid om compromissen te doen op het vlak van oliekwaliteit, besloot men bij Bredenoord om in dialoog te treden met Shell en samen een programma op te zetten.

Opbouw van het onderhoudsschema

“Een onderdeel van dat programma is om na te gaan hoe het onderhoudsschema precies in mekaar zit, waar zich moeilijkheden situeren en op welke manier de monitoring gebeurt, om zo bepaalde problemen sneller te verhelpen, op basis van ónze knowhow", vertelt Montanari. “Zo is het perfect mogelijk dat wij een bepaalde problematiek al bij een specifiek motortype bij een andere klant hebben kunnen vaststellen. En dan maakt het deel uit van onze serviceverlening om Bredenoord technische ondersteuning te verlenen om bijvoorbeeld contact op te nemen met Cummins, om zo samen tot een oplossing te komen. Zo kunnen we de voeding bieden om de discussie te versnellen en sneller tot een oplossing te komen. En daar is het ons om te doen."

Lisa Montanari (Shell Lubricants): "Een trendanalyse van je smeerolie kan je zóveel bijbrengen: je leert via de olie als het ware over je eigen machine, als een soort van bloedonderzoek. 'Hoe gezond is die machine eigenlijk?' Slijtage, corrosie, oliedegradatie door te hoge temperaturen…, alles kan aan het licht komen!"

Meten van oliekwaliteit

Een tweede onderdeel betreft het meten van de kwaliteit van de olie. “Een eigen lab hebben we voorlopig niet, maar we bekijken hoe we samen met Shell die monitoring door onze eigen medewerkers kunnen laten plaatsvinden", vertelt Lindeboom, hierin bijgestaan door Montanari: “Die trendanalyse kan je zoveel bijbrengen: je leert via de olie als het ware over je eigen machine, als een soort van bloedonderzoek. 'Hoe gezond is die machine eigenlijk?' Slijtage, corrosie, oliedegradatie door te hoge temperaturen … We proberen vooral te weten te komen wat de impact van de stress is die wordt uitgeoefend op de olie, om zo causale verbanden te kunnen leggen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het design anders moet of dat er bepaalde (extra) filtratie nodig is. En dat alles kun je leren uit olie, maar dan moet je wel weten hoe je de olie moet 'lezen'." Belangrijk bij dit 'leren lezen' van olie is ook dat omgevingsfactoren in rekening worden genomen. Machines en hun olie gedragen zich immers anders in relatie tot bijvoorbeeld de omgevingstemperatuur (oliën worden viskeuzer bij lagere temperaturen). Bovendien is niet enkel de draaitijd essentieel, maar zeker ook de idle time.

“Vol gas geven op een machine die twee jaar heeft stilgestaan, is een heel andere soort stress dan een machine volcontinu laten draaien; maar beide hebben hun effect op zowel de levensduur van de olie als van de machine."

Lisa Montanari (Shell Lubricants): “Vol gas geven op een machine die twee jaar heeft stilgestaan, is een heel andere soort stress dan een machine volcontinu laten draaien; maar beide hebben hun effect op zowel de levensduur van de olie als van de machine."

KOPPELING MET REMOTE MONITORING

Bredenoord stroomaggregaten Shell“We zijn momenteel grote stappen aan het maken in de richting van remote monitoring, aan de hand van de ComAp-besturing", vertelt Toon Bruining.

“De geïntegreerde PLC moet toelaten om heel wat data van de aggregaten uit te lezen, eventuele storingen sneller op te volgen en efficiënter aan onderhoud te doen."

Van reactief naar predictief onderhoud dus, met dank aan het remote monitoren van draaiuren, storingen en brandstofniveaus. “Via de ervaring die Bredenoord in die 80 jaar heen wist te vergaren inzake motormerken en -types, kunnen we dit monitoringverhaal ineens sterk uitbouwen", meent Margien Storm van Leeuwen. “De keuze van componenten en ook waar de aggregaten worden ingezet, maakt dat onze vakmensen bij de onderhoudsbeurt het verdere leven van de aggregaten toch redelijk precies kunnen voorspellen."

CONCLUSIE

“Met behulp van een trendanalyse van olie kun je de betrouwbaarheid van de aggregaten opdrijven", legt Lisa Montanari uit. “Met een trendanalyse kun je bovendien ook aantonen dat olie allerminst een sluipkost is, maar een middel om bijvoorbeeld de afschrijfkost van een machine met vijf jaar te verlengen of de nood aan spare parts terug te dringen." 

BOEIENDE TIJDEN IN HET VERSCHIET

Voor een firma als Bredenoord, die zich beweegt in het raakpunt van klassieke brandstoffen enerzijds en elektrische stroom anderzijds, liggen er boeiende tijden in het verschiet.

Bredenoord Big Battery Box“Klopt zeker, ja", bevestigt Storm van Leeuwen. “Stroomzekerheid blijft de kern voor Bredenoord, hoewel er met de energietransitie wel een andere invulling zal worden gegeven aan dat begrip. Met de doorbraak van de elektrische wagen zal het stroomnet veel meer dan voorheen worden belast op bepaalde piekmomenten. Iedereen komt ruwweg op hetzelfde moment thuis na het werk en plugt ineens zijn wagen in. Zonder aangepaste voorzieningen levert dit geheid problemen op. Stroomopwekking is dan het klassieke antwoord, maar steeds vaker gaat het om de vraag het net stabiel te krijgen. Dan behoeft de aanvrager geen stroomaggregaat, maar batterijen, een lijn waar we sinds 2012 fors op hebben ingezet. Onze zogenaamde Big Battery Box, de doorontwikkeling van de Esaver die al goed was voor een aanzienlijke besparing van fossiele brandstof, dient om aan de hand van een FCR (Frequency Containment Reserve) in een stabiel stroomnet binnen een nauwe bandbreedte te kunnen voorzien (peakshaving). Let wel: in dit geval spreken we over een schaalgrootte die haast uitsluitend voor grotere projecten of evenementen van toepassing is, en dus niet voor bijvoorbeeld een minigrid in een particuliere woning."

SHELL

SHELL

WEENA 70
3012 CM ROTTERDAM
+31104415000
-