naar top
Menu
Logo Print
11/10/2018 - WOUTER VERHEECKE

PLANNING, VERGUNNINGEN EN KOSTEN IN 1 SAP-SYSTEEM

Marc De Kerf, maintenance manager bij BASF
Marc De Kerf, maintenance manager bij BASF

Voorbereiding shutdowns grootste zorg technische dienst BASF

De activiteiten bij chemiegigant BASF zijn onderverdeeld in een tiental clusters. Maintenance manager Marc De Kerf is verantwoordelijk voor het onderhoud van één van die clusters. Enkele van de producten die er geproduceerd worden, kunnen onverwacht polymeriseren, wat de TD voor een aantal concrete uitdagingen stelt. Zo zijn door het opstapelen van deze polymeren enkele shutdowns per jaar onvermijdelijk. De organisatie daarvan vereist een geoefend team dat over goede IT-tools beschikt. Binnen BASF wordt SAP gebruikt, dat volledig is afgestemd op de onderhoudsorganisatie. Hierbij zijn de werkstroom- en budgetteringsprocessen samen met de werkvergunningen in eenzelfde systeem geïntegreerd, wat heel wat tijd helpt besparen.

 ORGANISATIE TECHNISCHE DIENST

Takenpakket

Het dagelijkse onderhoud in de cluster waarin Marc De Kerf actief is, wordt uitgevoerd door een 35 man sterke decentrale Technische Dienst, geleid door de maintenance manager. Diens takenpakket bestaat uit zowel het E&I- (elektro en instrumentatie) als het mechanische gebeuren: oplossen van storingen aan machines en apparaten, DCS-systemen, ventielen, druk-, debiet- en temperatuurmetingen, plannen en uitvoeren van kleinere installatiemodificaties… Wanneer nodig wordt deze decentrale Technische Dienst versterkt door medewerkers van de centrale dienst. Bij shutdowns zijn er soms tot wel 200 à 300 contractors werkzaam in een van de productie-eenheden. Zo'n shutdown vergt heel wat voorbereiding en dit is dan ook een van de belangrijkste taken van deze TD. Verder spreekt het voor zich dat in een chemisch bedrijf veiligheid de hoogste prioriteit krijgt.

Personeel

“De kwaliteit van een TD wordt in hoofdzaak gehaald door de kwaliteit en motivatie van het personeel. Door de schaal van ons bedrijf kunnen we een brede waaier van jobs aanbieden, die inhoudelijk en uitdagend zijn. We investeren sterk in opleiding en stimuleren persoonlijke groei, en ons totale verloningspakket is een bijkomende stimulans om goeie mensen aan te trekken en te behouden", prijst De Kerf zich gelukkig.

"De instroom van afgestudeerde technici mag dan wel beperkt zijn, ze leveren kwaliteitsvol werk af en zijn erg gemotiveerd. Om dat zo te houden, waken we erover dat hun werkpakket voldoende gevarieerd blijft.

“Dan heb ik het overigens ook over jonge mensen: de instroom van afgestudeerde technici mag dan wel beperkt zijn, maar ze leveren zeker kwaliteitsvol werk af en zijn erg gemotiveerd. Om dat zo te houden, waken we er wel over dat hun werkpakket voldoende gevarieerd blijft. Dat doen we bijvoorbeeld door hen te poolen tussen de verschillende productie-eenheden op onze site. De medewerkers evalueren dit zelf als zeer zinvol."

 

Bij BASF wordt SAP aangewend, dat volledig is afgestemd op de onderhoudsorganisatie
Bij BASF is het SAP-systeem volledig afgestemd op de onderhoudsorganisatie

 

OVERKOEPELEND SAP-SYSTEEM

Werkstroomprocessen

Bij BASF is er een duidelijke rollenverdeling gedefinieerd. Een goeie samenwerking tussen de maintenance en de asset manager is daarbij essentieel
Bij BASF is er een duidelijke rollenverdeling gedefinieerd. Een goeie samenwerking tussen de maintenance en de asset manager is daarbij essentieel

Voor beide onderhoudstakken (E&I en mechanisch) zijn er toezichters en werkvoorbereiders die de dagplanning van de uitvoerders opstellen, en dit op basis van de meldingen die de productieverantwoordelijken hen 's nachts doorspelen. Prioritisering van de taken gebeurt elke ochtend tijdens de gatekeeping, waarbij ook de toezichters aanwezig zijn.

Naast het schadeafhankelijke (correctieve) onderhoud voeren we natuurlijk ook preventieve onderhoudstaken uit. Bij die cluster ligt die verhouding op 50-50%.
“Sommige organische producten waarmee wij werken zijn polymeergevoelig, waardoor er meer storingen optreden en er dus extra correctief onderhoud ontstaat. Om het onverwacht uitvallen van de installatie te vermijden, plannen we jaarlijks enkele shutdowns in, dan spoelen en reinigen we de volledige installatie", legt De Kerf uit.

Vergunningen

Zowel de dagelijkse taken ten gevolge van storingen of een preventief onderhoud, als de shutdowns worden in eenzelfde SAP-systeem afgebeeld, waarin ook het vergunningssysteem vervat zit. “Veel data die worden ingevoerd voor de werkstroomprocessen, worden automatisch gekopieerd op de werkvergunningsafdrukken. Zo valt dus veel tijd te besparen", legt De Kerf uit.

Zero-based budgeting

Ook de uurterugmeldingen en kostenboekingen zijn in hetzelfde systeem verknoopt. “Dat laat ons toe om de werkstroom- en de budgetteringsprocessen op elkaar aan te sluiten", gaat hij verder. “Sinds een drietal jaren werken wij volgens het systeem van zero-based budgeting. Hierbij bouwen we het werkbudget voor het volgende jaar ieder jaar opnieuw vanaf nul op, rekening houdend met de productieverwachtingen in dat jaar. Voor die opbouw maken we een schatting van al wat periodiek moet worden uitgevoerd, alsook van de onvoorziene reparaties, op basis van ervaringen en simulaties uit het verleden. Zo trekken we de discussie open met het hogere management over de toekomstige onderhoudsbudgetten versus de gewenste installatiebeschikbaarheid. Als er bespaard moet worden, kunnen we als onderhoudsteam een onderhoudsmenu op tafel leggen met wettelijk uit te voeren taken, onderhoudstaken … Dat menu vormt de basis van de besparingsdiscussies. Zo vermijden we zinloze disputen als: 'het onderhoudsbudget moet elk jaar met 5% verminderen', zonder dat er daarbij rekening wordt gehouden met de inhoud. Een bijkomend voordeel van die werkwijze is dat we de schattingen uit het menu dan kunnen vergelijken met de effectief gemaakte kosten. Dit is een bijzonder leerzame oefening", evalueert de maintenance manager.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Korte en lange termijn

Bij BASF zijn de rollen en verantwoordelijkheden strikt gedefinieerd. 
“Bij onderhoud zijn er per cluster twee managersrollen. De ene streeft de kortetermijndoelstellingen na, de andere focust op de lange termijn. De maintenance manager neemt de korte termijn voor zijn rekening; de asset manager de langetermijntaken. Ik moet er als maintenance manager op toezien dat mijn medewerkers opgeleid zijn en zo over de nodige wettelijke kennis beschikken, maar ik krijg op mijn beurt mijn scope van de asset manager. Hij beheert de assets, tekent de toekomstvisie uit en bepaalt zo de langetermijnverbeteringen", klinkt het.

Community's

Doordat deze rollen voor iedere BASF-cluster gedefinieerd zijn, zijn er community's over de verschillende clusters heen opgericht. 
“Zo is er dus ook de community van de maintenance managers, die driemaandelijks bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen. Iedereen heeft namelijk zijn eigen expertise: een collega kan bijvoorbeeld meer ervaring hebben in contractormanagement, terwijl ik hem dan weer wat kan bijbrengen over werkstroomprocessen", verklaart De Kerf.

"We hebben een community van maintenance managers, die driemaandelijks bijeenkomt om ervaringen uit te wisselen.  Iedereen heeft zijn expertise: een collega kan bijvoorbeeld meer ervaring hebben in contractormanagement, terwijl ik hem dan weer wat kan bijbrengen over werkstroomprocessen"

VERBETERMOGELIJKHEDEN EN UITDAGINGEN

Er zijn in de voorbije jaren dus al een aantal projecten doorgevoerd die veel specifieke voordelen opleveren, maar er is natuurlijk altijd nog ruimte voor verbetering.
“Dan denk ik in de eerste plaats aan een goeie samenwerking tussen productie en onderhoud, die de veiligheid en efficiëntie ten goede komt. We hebben met onze productiecollega's al een zeer positieve weg afgelegd, maar zoeken naar continue verbeteringen op dit vlak blijft belangrijk", klinkt het. “Daarnaast zie ik nog verbeteringspotentieel in een betere ervaringsuitwisseling tussen de verschillende maintenance managers, zoals het leren uit interne en externe audits, en het overnemen van 'best practices'; zowel op onze eigen site als globaal."

Over de firmamuren kijken

“In het algemeen zijn de belangrijkste uitdagingen voor de toekomstige maintenance manager volgens mij: hoe omgaan met de toenemende complexiteit (bv. DCS-systemen), aandacht voor veiligheid, balans tussen kostendruk en beschikbaarheid, en de toenemende wetgeving. Verder meen ik dat het netwerken zoals dat in onze eigen community's gebeurt ook over de firmamuren heen moet kunnen. Het zou interessant zijn als bedrijfsleiders die in dit havengebied met gelijkaardige activiteiten bezig zijn, hun ervaring uitwisselen, bv. over veiligheidsincidenten, een nieuwe wetgeving of audits door de overheid. Het is namelijk altijd interessant om eens stil te staan bij wat er rond de eigen onderneming in beweging is. Zijn we iets heel vernieuwends aan het doen? Past dit binnen de internationale trends?", besluit hij.

 

UIT HET CV VAN MARC DE KERF

Maintenance manager Marc De Kerf heeft een niet-alledaags studietraject achter de rug. Nadat hij zijn A3-diploma als paswerker op zak had, besloot hij immers nog voor zijn A2-diploma elektromechanica te gaan, en daarna schopte hij het zelfs nog tot 'industrieel ingenieur in de elektromechanica' en 'elektrotechnisch werktuigkundig burgerlijk ingenieur'.

De Kerf werkt al 24 jaar bij BASF en nam daarbij vier totaal verschillende functies op. Aanvankelijk was hij actief als assistent-bedrijfsingenieur bij het bedrijf ethylbenzeen-styreen, dat pas was opgebouwd. Na een opleiding over stoomturbines en turbocompressoren op de Duitse site in Ludwigshafen startte hij de dienst 'large rotating equipment' op in Antwerpen. Nog later was hij verantwoordelijk voor het opstellen van de onderhoudsmodule in het toen nieuwe SAP R/3-systeem en sinds acht jaar is hij er nu werkzaam als maintenance manager.

Naast zijn activiteiten bij het multinationale chemieconcern is De Kerf overigens ook secretaris bij BEMAS, de Belgian Maintenance Association. Deze vereniging biedt volgens hem de beste netwerkmogelijkheden voor onderhoudsmanagers in ons land.

Op Euromaintenance 4.0 werd Marc De Kerf uitgeroepen tot European Maintenance Manager of the Year 2018.