naar top
Menu
Logo Print

CMMS HELPT OOK DE PARIJSE BRANDWEER

Brigade presenteert met project Sygal haar onderhoudsstrategie

Weinig onderhoudsdiensten kunnen zeggen dat de meer dan 100.000 referenties in hun maintenancesoftware zich verspreiden over een oppervlakte van 800 km² en dagelijks de strijd aangaan met brand en ander onheil. Voor de Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP) is dit echter de realiteit. De technische crew van de maintenancebasis in Voluceau - 200 man sterk - heeft als taak de grootste brandweereenheid van Europa en haar assets up-and-running te houden. Carl Software faciliteert deze taak met het project 'Sygal'.

Sapeurs pompiers de Paris

HISTORISCH MILITAIR

De BSPP heeft - naast de indrukwekkende cijfergegevens die u op de volgende pagina van dit artikel vindt - een lange geschiedenis. Als Corps des gardes-pompes de la ville de Paris zag de brigade al in 1793 het licht. Ten gevolge van de 23 uur durende brand in de Oostenrijkse ambassade bracht Napoleon die per keizerlijk decreet onder militair bewind. Na enkele naamsveranderingen kreeg de Parijse brandweer op 1 maart 1967 de uiteindelijke titel van Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris. Vandaag is de BSPP een brigade van de engineers van het Franse leger, o.l.v. een brigadegeneraal. De 8.500 brandweermannen en -vrouwen nemen hun taak zeer serieus, daarvan getuigt hun motto 'Sauver ou périr' (Redden of sterven). Natuurlijk gaat naar het eerste de voorkeur uit.

Compressor check

ONAFHANKELIJK ONDERHOUD

Dat de Parijse brandweer een militaire organisatie is, heeft voor een aantal zaken consequenties. De belangrijkste situeert zich in de aard van een leger, dat zelfondersteunend wil kunnen opereren. Dit uit zich ook op het vlak van onderhoud; de BSPP staat in voor het eigen onderhoud. Dan gaat het niet enkel over de 81 gebouwen of exclusief over de meer dan 1.500 stuks rollend materieel … ook kleinere zaken als brandweerslangen, gasmaskers … tot zelfs kleine musketons maken deel uit van de onderhoudsstrategie.

EERSTELIJNSONDERHOUD

De BSPP maakt voor haar onderhoudsstrategie goed gebruik van de eerste lijn: onderhoud door de operator.

Visuele inspectie

In dit concrete geval betekent het dat het kritieke materieel op en van de brandweerwagens dagelijks door de aanwezige brandweerlui visueel wordt geïnspecteerd bij aanvang van de ochtendshift. De controletaken worden bij het ochtendappel verdeeld en geregistreerd, en na de controle tekent elkeen af voor het onderdeel waarvoor ze verantwoordelijk waren. Ter illustratie: de checklist voor de gasmaskers en bijbehorende luchtfles en -toevoer omvat min. 25 pagina's.

Sapeurs pompiers de Paris

TWEEDELIJNSONDERHOUD

Reserve

Omdat 'uptime' bij een brandweerdienst vaak het verschil kan maken tussen leven en dood, voorziet de BSPP in reserve-uitrusting en voertuigen. Die nemen dan de plaats in van de zaken die na een visuele controle defect bleken of in onduidelijke staat verkeerden. Zo kunnen de brandweerlui steeds de baan op met geverifieerde uitrusting.

Nabijheidsateliers

De Parijse brandweer beschikt over een viertal 'nabijheidsateliers' (o.a. in Nanterre). Daar kan een beperkte technische crew een aantal basistaken uitvoeren op het vlak van onderhoud. Denk daarbij aan bv. een klein onderhoud voor een voertuig.

Tweedelijnsatelier pompiers ParisDERDELIJNSONDERHOUD

Zijn de vastgestelde defecten ernstiger, dan wordt de hulp ingeroepen van het centrale atelier en de technici van de CMAI: de Compagnie de Maintenance. Deze 200-koppige ploeg heeft haar basis in Voluceau.

Camp de Voluceau

Zoals hierboven aangegeven, gaan de meer veeleisende onderhoudsvergende voertuigen en uitrusting richting Camp de Voluceau.

De 200 manschappen in dat kamp voeren zowel onderhoudstaken uit op correctief vlak als op preventief vlak. Preventie uit zich vooral in het controleren van allerlei onderhoudsingrepen en het opvolgen en inplannen van onderhoudsbeurten. Correctief onderhoud in Camp de Voluceau concentreert zich vooral op de voer- en vaartuigen die zowel mechanische als koetswerkschade hebben opgelopen. In de verschillende ateliers worden motoren en mechaniek hersteld, wordt er gewerkt met de richt- en trekbank, wordt er uitgedeukt en gespoten … De laddermechaniek op de ladderwagens heeft zelfs haar eigen toegewijde atelier en voor de boot in herstelling werd een tijdelijke tent opgezet.

PROJECT SYGAL

Naast de correctieve en preventieve onderhoudstaken die Camp de Voluceau vervult, verzekeren ze ook de onderhoudspermanentie en wordt ook de planning van daaruit gestuurd. Op dat vlak boekte de Parijse brandweerbrigade forse vooruitgang met het Project Sygal (Système de gestion et d'aide à la logistique), in samenwerking met ontwikkelaar en leverancier Carl Software.

Instant overview

Van software verwachtte de BSPP een modern, onderhoudsvriendelijk en evoluerend pakket, aangepast aan de beroepsactiviteiten. De software moest de procedures van elke dienst vervangen en een uniek referentiekader bieden voor de hele brigade; een instant overview. Een verbetering van het stockbeheer en een vereenvoudiging van het aankoopproces moesten inherent zijn. Tot slot moesten indicatoren en rapporten de brandweerlui in staat stellen om de activiteiten te sturen.

Vijf lastenboeken

De vijf functionele domeinen (maintenance - aankoop - transport - parkbeheer - stock) kregen elk een lastenboek met hun specifieke noden. Tijdens de strakke planning - acht maanden tussen de projectstart en het opzetten van een pilootsite - kreeg de brandweer bij elke projectfase telkens drie maanden ondersteuning van Carl Software. Het hele project kost ruim 1 miljoen euro.

Timing

Voor Sygal in januari 2016 in gebruik werd genomen, doorliep men sinds 2013 achtereenvolgens de volgende fases: lancering, vorming en competentietransfer, gedetailleerde uitwerkingsateliers, ontwikkeling van specificaties, testen, parametrage, gegevensfeedback, operationele inwerkingstelling, implementatie van de productie-infrastructuur, eindafrekening van de oplossing, pilootsite BSPP, ervaringsuitwisseling, valorisering en consolidatie.

Sapeurs pompiers de Paris

Software in actie

Vandaag gebruiken al drie van de vijf diensten van de logistieke divisie de CMMS. Het softwarepakket op maat wordt gebruikt voor het beheer van de uitrusting, het traceren van interventies en onderhoud, het beheren van stock en de optimalisatie van bevoorradingsprognoses. Uitrustingen en stock gaan over indrukwekkende aantallen:

  • 300 zware vrachtwagens;
  • 710 lichte voertuigen;
  • 50 aanhangwagens;
  • 30 boten;
  • 10 bussen.

Deze verbruiken op jaarbasis 1,8 miljoen liter diesel, 14.000 liter benzine en 23.000 liter smeermiddel. De brandbestrijdingsapparatuur vergt 25.000 liter bluswateradditief; 5 ton bluspoeder en 800 m³ gas. Kleinere uitrusting - zoals de 1.200 gasmaskersets - bevindt zich aan boord van deze (interventie)voertuigen. Op het vlak van IT is de BSPP goed voor 330 computers, 700 printers en 300 servers op 88 sites.

Preventie

Een belangrijke kant van de CMMS is het versterken van het preventieve onderhoud. Vandaag zitten er al zo'n 2.000-tal preventieve onderhoudsplannen in het systeem. Ondertussen is de balans tussen preventief en curatief onderhoud bij de BSPP 60%-40%.

TOEKOMST

Verre toekomstmuziek is misschien de introductie van een digitale oplossing voor het fysieke incidentenboek dat vandaag nog steeds manueel wordt ingevuld. Op kortere termijn lonkt de implementatie van de CMMS in de overige twee diensten.