naar top
Menu
Logo Print
08/06/2018 - WOUTER VERHEECKE

AUTOMATISERING ZET ZICH OOK DOOR IN CAM-SOFTWARE

Sneller en consistenter programmeren leidt tot verhoogde productiviteit

De huidige trends in de ontwikkeling van CAM-software zijn terug te brengen tot hogere snelheden en meer gebruiksgemak bij het programmeren, wat dan natuurlijk ook meteen voelbaar is in de werkplaats zelf. Dit realiseert men door het programmeren te automatiseren. Hierdoor vallen ook menselijke fouten of persoonlijke programmeervoorkeuren weg, wat leidt tot consistente resultaten met een hoge kwaliteit. Slotsom: een verhoogde productiviteit. De nieuwste hybride machines voor additive én substractive manufacturing stellen softwareontwikkelaars voor nieuwe uitdagingen.

 

VAN OPERATION-BASED NAAR FEATURE-BASED PROGRAMMEREN

De automatiseringstools in huidige CAM-softwarepakketten kunnen zelf features scannen, identificeren en creëren van het digitale CAD-model, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt
De automatiseringstools in huidige CAM-softwarepakketten kunnen zelf features scannen, identificeren en creëren van het digitale CAD-model, wat de productiviteit aanzienlijk verhoogt

Alvorens een werkstuk te kunnen maken op een CNC-bewerkingscentrum, moet het design worden omgezet in een NC-code, waarin de verschillende posities en bewerkingsstappen opgelijst staan. Dat gebeurt met CAM-software.

Operations

Volgens de klassieke, 'operation-based' manier van CAM-programmeren moet je elke operatie apart aanmaken en dus per bewerkingsstap het juiste gereedschap met het bijbehorende toerental en de vereiste voeding voor het beschouwde materiaal selecteren.

Deze manier van werken vereist voldoende kennis, er kruipt veel tijd in en het gaat vaak om repetitieve taken, wat altijd een risico op menselijke fouten inhoudt.

Features

De huidige, 'feature- based' softwarepakketten herkennen, daarentegen, zelf welke bewerkingen nodig zijn, en selecteren zelf de mogelijke combinaties uit bibliotheken van beschikbare gereedschappen, materialen, machines en knowhow. Ze passen de parameters ook zelf aan en kiezen zelf de 'toolpaths' om de operaties uit te voeren. Ze scannen daarvoor het digitale CAD-model en lezen dit in in het CAM-systeem, om die operaties vervolgens automatisch te identificeren en aan te maken in de NC-code, wat lukt voor eenvoudige stukken. Uiteraard kan de programmeur hier altijd in ingrijpen, wanneer nodig.

Sommige start-ups proberen zelfs nog een stap verder te gaan en onderzoeken of ze hier ook nog een geautomatiseerde offerteaanmaak voor het beschouwde werkstuk aan kunnen koppelen. Het grote voordeel hiervan is duidelijk de tijdwinst. Doordat de software werkt op basis van vastgelegde bibliotheken en strategieën, zijn de NC-programma's bovendien consistenter en zijn ze niet meer afhankelijk van de CAM-programmeur. Hierdoor weet de operator aan de machine na verloop van tijd precies wat er zal gebeuren, in plaats van operatie per operatie de instructies af te wachten.

Pro's en contra's

De ‘feature-based’ software vereenvoudigt zowel de job van de CAM-programmeur als die van de machineoperator
De ‘feature-based’ software vereenvoudigt zowel de job van de CAM-programmeur als die van de machineoperator

De 'feature-based' software vereenvoudigt dus zowel de job van de CAM-programmeur als die van de machineoperator. Bij de huidige vijfassige bewerkingscentra is dit dikwijls een andere persoon, omdat het programmeren hiervoor te complex is voor laagopgeleiden. Hoogopgeleiden kosten dan weer te veel om die aan een machine te zetten.

Is dit wel een en dezelfde persoon, dan kan die een voorkeur hebben om 'operation- based' te blijven werken, omdat hij hiermee vertrouwd is, de touwtjes zelf in handen houdt en het meer arbeidsvreugde oplevert om zelf een werkstuk te programmeren en dit dan te maken.

Op directieniveau zal men naar alle waarschijnlijkheid echter de 'feature-based' software verkiezen, door de tijdwinst, het gebruiksgemak en de persoonsonafhankelijkheid, met het oog op dure opleidingen of toekomstige personeelswissels.

 

NIET ENKEL VERSPANEN

Hybride bewerkingsmachines kunnen zowel additive als substractive werken. Ook het programmeren moet dan met één CAM-systeem kunnen. In Nederland maakte men zo ‘s werelds eerste gecertificeerde, 3D-geprinte propeller (foto: PowerMill – Ultimate)
Hybride bewerkingsmachines kunnen zowel additive als substractive werken. Ook het programmeren moet dan met één CAM-systeem kunnen. In Nederland maakte men zo ‘s werelds eerste gecertificeerde, 3D-geprinte propeller (foto: PowerMill – Ultimate)

Een werkstuk maken kan tegenwoordig natuurlijk op meer manieren dan louter verspanen. Additive manufacturing maakt al even zijn opmars in al zijn mogelijke vormen en er zijn ook hybride machines waarop je zowel 'additive' als 'substractive' bewerkingen kan uitvoeren.

Dit stelt de softwareontwikkelaars voor nieuwe uitdagingen. De 'ontdubbeling' maakt het CAM-programmeren logischerwijs een stuk moeilijker, terwijl men altijd streeft naar een zo hoog mogelijk gebruiksgemak.

Men pakt dit aan door in de software specifieke strategieën voor deze verschillende bewerkingen te ontwikkelen, om zo de voordelen die deze machines bieden, ook effectief te kunnen benutten. Uiteraard zet men ook hier zo veel mogelijk in op automatiseren, waar mogelijk, en op visualiseren om botsingen tussen het gereedschap en het werkstuk te vermijden. Zo neemt de veiligheid toe en voorkomt men een langdurige stilstand van de machines.

Nog nieuw is trouwens dat ook robots tegenwoordig met NC-codetaal van CAM-systemen kunnen worden aangestuurd, dus niet louter CNC-bewerkingscentra. Zo stijgt de functionaliteit nog verder.

 

PRODUCTIEOPVOLGING

SolidCAM
Met SolidCAM kunt u gereedschapsbanen berekenen voor meerdere producten op één opspanning.

In het kader van Industry 4.0 en Internet of Things zijn er ook enkele nieuwe ontwikkelingen te vermelden. Zo zijn er nu mogelijkheden om via de cloud programma's tussen verschillende gebruikers uit te wisselen en daarover met elkaar te communiceren. De data die traditioneel van het CAM-systeem naar de machine worden gestuurd, kennen nu ook een weg terug.

Zo kan men van het hele machinepark zien welk programma op welke machine loopt en hoelang dat nog zal duren of hoelang een machine al stilstaat. Dankzij die datacollectie zijn alle processen in de productie dan dus perfect op te volgen.

Met medewerking van 4D CAM en Produsoft

 

PMI-ONDERSTEUNING

Toeleveranciers worden steeds vaker gevraagd om PMI (Product & Manufacturing Information) te kunnen lezen, dat wordt gegenereerd door toonaangevende CAD-softwaremerken. Op basis van de geëxporteerde PMI-gegevens kan men bijvoorbeeld heel eenvoudig offertes maken of de geometrische - of vorm- en plaatstoleranties van de te produceren onderdelen verifiëren. PMI-gegevens elimineren de behoefte aan 2D-tekeningen. De verzonden gegevens zijn veilig en betrouwbaar.