naar top
Menu
Logo Print
 

 

AUGMENTED REALITY BRENGT INFO NAAR GEZICHTSVELD

The sky is the limit, maar we staan nog maar aan het begin

De technologische ontwikkeling gaat vandaag nog steeds aan een razend tempo vooruit. Daarbij is niet elke ontwikkeling even nuttig. Eén evolutie die dat wel kan zijn in de toekomst, is die van Augmented Reality. Ook voor de wereld van industrie en van maintenance barst de technologie van de mogelijkheden, al blijft veel daarvan voorlopig nog enkel theoretisch mogelijk. “Er zijn nog heel wat technische beperkingen," aldus prof. dr. Jan Van Looy (iMinds, UGent), “maar die zullen wel weggewerkt worden."

 

Augmented reality laat toe om nauwkeuriger en correcter visuele inspecties uit te voeren

MEER DAN ÉÉN REALITEIT

Het is niet eenvoudig om uit te leggen wat Augmented Reality eigenlijk is. “Dat klopt. Vandaag horen we vooral veel over VR of Virtual Reality met de Oculus en Google", steekt prof. dr. Jan Van Looy van wal. “VR is in feite een bril waarop geprojecteerd wordt wat je normaal op een scherm krijgt te zien. Belangrijk daarbij is dat je volledig van de realiteit wordt afgesloten.

Augmented Reality of AR is minder bekend, maar is heel wat veelbelovender vanwege het 'augmented' aspect: je verrijkt immers de realiteit: er worden elementen aan toegevoegd. Je moet echter heel wat niveaus van complexiteit doorworstelen om het allemaal uitgevoerd te krijgen. Maar naar toepassing toe zijn de mogelijkheden in theorie eindeloos. Dat is echter de theorie, aangezien er nog wel wat technische beperkingen zijn." Om AR te bewerkstelligen, bestaan er dus wel enkele moeilijkheden. “
Je moet de realiteit kunnen interpreteren en tracken. De technologie moet met andere woorden niet enkel kunnen visualiseren of zelfs maar begrijpen in welke richting je aan het kijken bent, AR moet ook weten wat er rondom gebeurt, en moet daarbij nog informatie toevoegen. Die informatie kan bestaan uit labels die aangeven dat bv. een voorwerp op tafel een glas water is. Dat wordt weergegeven als een 2D-overlay, een afbeelding die op de 'smart device' weergegeven wordt. Dat is slechts tweedimensionaal; de volgende stap is 3D. Maar dan zit je met de moeilijkheid van de positionering. AR moet dan weten onder welke hoek dat glas staat, hoe ver het staat, hoe groot het is … Eigenlijk zou je ook de lichtinval moeten meerekenen als je het echt goed wilt doen."
 

ALLES IS SMART

AR vindt plaats op een smart device. “Dat kan alles zijn", aldus Benny Lauwers.
“Om maar de belangrijkste te noemen: smart glasses, een tablet, de smartphone, een smartwatch … Alles met een dergelijke technologie. Vandaag kun je al heel wat verwezenlijken met de smartphone of de tablet. Denk aan de app 'Pokémon Go' die gebruikmaakt van AR. Bij de brillen heb je echter het voordeel van handenvrij handelen en kun je voor een doorbraak zorgen. Google Glass was de bekendste versie, maar intussen is dat lang niet meer de enige. Zo heeft Vuzix een scherm dat voor je oog zit. Het fungeert als een laptop, maar dan vlak voor je oog. Op dat scherm wordt er info geprojecteerd, zoals de locatie van een pallet in een logistiek centrum. Bij AR heb je wel nood aan brillen die volledig see-through zijn, waarbij je de AR dan 'plakt' op de werkelijke wereld. De andere kant van de slinger gaat dan weer naar de volledige brillen die gedragen worden door straaljagerpiloten. Daqri is met dat laatste idee aan de slag gegaan om een 'smart helmet' te maken: een helm en een AR-scherm over beide ogen. Die combinatie maakt de helm geschikt voor bouw en industrie: technologie voor de ogen en bescherming op het hoofd."

MOEILIJKHEDEN EN UITDAGINGEN

Vooraleer AR echt kan doorbreken, moet het eerst nog enkele watertjes doorzwemmen. “Het is een complexe technologie omdat het met zoveel rekening moet houden. Het moet bijvoorbeeld even flexibel zijn als onze ogen, wat zo goed als ondoenbaar is: onze ogen zien meteen scherp, stellen zich automatisch in op elk licht en zorgen ervoor dat we alles meteen herkennen en kunnen interpreteren. Er vindt al heel wat R&D plaats hieromtrent, maar het is lastiger om het uit te voeren in real time. De bril kan alles wel waarnemen, maar alle beelden moeten geïnterpreteerd worden. Alle input moet dus verwerkt worden, en dat kan het best met een computer. Dan kun je ervoor kiezen om die computer in de bril of de helm te stoppen, maar dan wordt die te zwaar en te warm. Of je kiest voor een processing op afstand, maar dan zit je met het probleem van de verbinding tussen bril en computer."

WAT ZORGT VOOR DE DOORBRAAK?

AR staat keihard op de poort van de doorbraak te kloppen. Blijft de vraag: wat zal ervoor zorgen dat de spreekwoordelijke dam breekt? Benny Lauwers: “Het is de content die ervoor zal zorgen of AR definitief zal doorbreken of niet. Ik heb echter het gevoel dat beide samenhangen: goede content op goede hardware. Vandaag kan men op de huidige hardware al goede en relevante content creëren, maar met betrekking tot de hardware is er nog ruimte voor verdere ontwikkeling en verbetering."

MISSIONARISSEN

Hoewel er al heel wat mogelijk is met AR, kampt de technologie met een tweede probleem: bekendheid. “In plaats van onze producten trachten te verkopen, moeten we vaak nog voor missionaris spelen en eerst de technologie erachter verkopen; veel mensen kennen die immers niet", aldus Benny Lauwers. “We leggen de focus dan ook eerder op concrete solutions dan op de AR zelf." Een voorbeeld daarvan is de visuele inspectie. “Vandaag gebeurt dat vaak met een papieren fiche, maar helaas is er zo geen controle op de inspectie; snel invullen en klaar is Kees. Dat is uiteraard niet de bedoeling. We hebben een oplossing ontwikkeld in AR op een tablet. Het voordeel is dat je de AR activeert met de camera, zodat je de visuele inspectie makkelijk kunt uitvoeren; de technologie registreert referentiemarkers, waarna de procedure meteen voor de juiste installatie opgestart wordt. Bovendien is de procedure zo opgesteld dat je geen stappen kunt overslaan en dat de inspectie enkel kan plaatsvinden op die specifieke plaats waar die uitgevoerd moet worden. Zo is men er zekerder van dat de visuele inspecties nauwkeuriger opgevolgd worden." Een volgende stap is het overbodig maken van die markers, zo stelt Jan Van Looy: “De camera kan dan zelf de objecten herkennen. Ze weet dat er in de ruimte een tafel staat onder die bepaalde hoek, en kan daar dan een object in AR op projecteren. Dat is een meerwaarde voor de industrie als de AR zelf installaties zal kunnen herkennen en interpreteren. Het wordt zelfs de bedoeling om van een indirecte AR (via een camera op de tablet) te gaan naar een directe AR. Dat is dan door het glas van bijvoorbeeld een bril, terwijl de technologie in real time de omgeving opneemt en de augmented reality eraan toevoegt."

PERCEPTIE

AR moet enerzijds vechten voor bekendheid, anderzijds voor de juiste perceptie. “Er zijn tal van demofilmpjes te vinden op het internet, waardoor de klant verwacht dat zoiets ook voor hen mogelijk is. Maar die filmpjes zijn opgepoetst en tonen de AR bv. in een gecontroleerde omgeving of volgens een vast scenario. In het echte leven is hetgeen ze tonen, nog niet mogelijk. Mensen die dan AR willen, zijn op voorhand teleurgesteld als wij dan 'the real deal' tonen: 'is het dat maar?'"

BETAALBAAR BLIJVEN

Benny Lauwers ziet nog een uitdaging: “Al die mogelijkheden van AR worden realiteit. Zeker als je ziet dat mastodonten als Google of Microsoft zich bezighouden met AR. Als je kijkt naar het verhaal van 'Magic Leap', dan weet je: the sky is the limit (Magic Leap wil de technologie uit de film Minority Report werkelijkheid laten worden en heeft al 1 miljard euro aan kapitaal opgehaald zonder één concreet product uit te brengen). De vraag is echter of die technologie betaalbaar zal zijn. De doorbraak van AR hangt ook daarvan af. Zo is HoloLens van Microsoft een mooi apparaat, maar je betaalt er wel $ 3.000 voor."

KANSEN VOOR DE INDUSTRIE

De industrie heeft, ondanks de uitdagingen, heel wat te winnen met AR, zo stelt Benny Lauwers. “Het is de sector met het grootste potentieel, niet alleen vanwege de toepassingen, maar ook vanwege het beschikbare kapitaal. We moeten echter opletten dat we niet achterophinken hier in België. Wat minder conservatief denken en handelen kan daarbij zeker geen kwaad."

 

WIE IS JAN VAN LOOY?

Prof. dr. Jan Van Looy (foto, rechts) is senior researcher bij de onderzoeksgroep Media en ICT (MICT) aan de vakgroep Communicatiewetenschappen van de Universiteit Gent. Hij voltooide zijn doctoraat over de vorming van digitale games in 2006. In 2008 startte Jan Van Looy als onderzoeker bij MICT, meer bepaald bij iMinds, het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen.
Als senior researcher bij iMinds onderzoekt Jan Van Looy de verschillende nieuwe media en hun impact op de samenleving en de economie, specifiek de veranderingen en uitdagingen die die nieuwe media met zich meebrengen. 

WIE IS BENNY LAUWERS?

Benny Lauwers (foto, links) is medeoprichter van VIU More, een technologiebedrijf dat evolueerde vanuit het consultancybedrijf Impala. Dat bedrijf deed consultancy voor de industrie: operational excellence, maintenance en asset management, safety … “Op een gegeven moment stonden we op een kruispunt: we zagen het gigantische potentieel van AR, maar ook haar beperkingen. De vraag stelde zich: gaan we terug naar consultancy of zetten we 100% in op AR? Het werd het tweede waarbij VIU More ontstond."