naar top
Menu
Logo Print
22/11/2018 - ING. MARJOLEIN DE WIT-BLOK

TIENTONNERS OP ONDERHOUDSBEURT BIJ MAMMOET IN SCHIEDAM

Voorspellend onderhoud wint terrein bij heavylifting- & transportfirma

De naam 'Mammoet' past uitstekend bij het bedrijf dat praktisch uitsluitend groot en zwaar materieel zoals kranen en transportmiddelen verhuurt en projectmatig inzet. Het onderhoud van al dat equipment vindt plaats op locatie, maar ook binnen de verschillende vestigingen, waarvan de TD in Schiedam met zijn 35 mensen de grootste is. De meeste TD'ers zijn multidisciplinair inzetbaar om zowel de mechanische en software/elektrische als hydraulische klussen te kunnen klaren.

Veel van het zware materieel dat Mammoet verhuurt of inzet, is hydraulisch aangedreven
Veel van het zware materieel dat Mammoet verhuurt of inzet, is hydraulisch aangedreven

GEEN DAG HETZELFDE

De locatie van Mammoet in Schiedam ligt bijna idyllisch aan het water, waar de hele dag uiteenlopende vaartuigen langskomen. Geen dag, bijna geen uur is hetzelfde. “Dat geldt ook voor Mammoet", weet Sven Krijgsman. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van al het materieel in Schiedam en is met zijn loopbaan van zeventien jaar nog een van de 'jonkies' in het bedrijf. “We hebben werkzaamheden aan bijzonder materieel, dat veelal hydraulisch wordt aangedreven."

ASSORTIMENT

Het materieel dat het bedrijf aan klanten wereldwijd verhuurt, wordt onderverdeeld in kranen en transportmaterieel. Kranen zijn beschikbaar in zowel vaste varianten als rupsband- en mobiele uitvoeringen. Ook voorziet Mammoet Heavy Lift Terminal in het lossen en tijdelijk opslaan van zware machines van onder meer schepen.

De onderhoudsafdeling in Schiedam voert onderhoud uit aan o.a. Self Propelled Modular Transporters (SPMT’s)
De onderhoudsafdeling in Schiedam voert onderhoud uit aan o.a. Self Propelled Modular Transporters (SPMT’s)

Onder de noemer transportmaterieel zijn er zowel standaardtrailers te vinden als varianten met beduidend meer wielen tot zelfs volledige platforms, genaamd SPMT (Self Propelled Modular Transporter). Die transportplatforms bestaan uit verschillende modules met vier tot zes assen waarbij de grootste varianten tot 44 ton per as kunnen dragen. Deze modules zijn zowel naast elkaar als kop-staart te verbinden en te combineren met verschillende aandrijvings- en besturingssystemen. Omdat de wielen 360° kunnen draaien, zijn ze zeer nauwkeurig aan te sturen in een willekeurige richting. Bovendien kunnen ze 60 cm in hoogte variëren, waardoor ze onder zware lasten kunnen rijden en deze vervolgens uit de betreffende 'houder' kunnen tillen voor verder transport. Meestal worden de SPMT's ingezet voor zeer zwaar transport over korte afstanden.

In een derde tak van sport is de 'Auxiliary Equipment' opgenomen. Hieronder valt alles wat geen kraan of transportmiddel is; onder meer hydraulische powerpacks, vijzels, portaalsystemen, lieren en verschillende gereedschappen zijn daarin opgenomen. Gezien het feit dat hier 27.000 items geregistreerd staan, is het geen kleine afdeling. Zowel klein als groot materieel is voor een deel standaard en is ingekocht bij de bijbehorende leveranciers; een ander deel - vooral grote machines - is klantspecifiek en is ontwikkeld voor unieke situaties of opdrachten.

VIER ONDERHOUDSAFDELINGEN

Om alles betrouwbaar en vooral veilig te laten werken, beschikt Mammoet over verschillende onderhoudsafdelingen over de hele wereld. In Nederland gaat het om vier onderhoudshubs in respectievelijk Velsen, Geleen, Assen en Schiedam. De eerste drie werkplaatsen hebben twee tot vier mensen ter beschikking, terwijl Schiedam als grootste locatie met 34 monteurs werkt.

Krijgsman: “Naast het feit dat we in onze eigen werkplaatsen veel onderhoud uitvoeren en certificeren, gebeurt dit ook regelmatig op locatie. Dit heeft uiteraard met de grootte van het materieel te maken, dat breng je niet zomaar even naar een werkplaats. Daarom gaat óf iemand van de oorspronkelijke leverancier langs óf iemand van onze eigen organisatie. Wanneer er bij toeval materieel in de buurt is, gebeurt het wel weer in de eigen werkplaats."

MECHANISCH, ELEKTRISCHEN HYDRAULISCH

De grootste uitdaging voor de TD is de diversiteit van al het materieel. De standaardequipment wordt onderhouden op basis van de voorschriften die de producent heeft opgenomen in de onderhoudshandleiding. Voor speciaal ontwikkelde machines ligt dit anders en zijn er veelal geen standaardprocedures beschikbaar. In dat geval wordt in overleg met de toeleverancier bepaald welk onderhoud op welk tijdstip nodig is.

“De meeste monteurs zijn eigenlijk allround", vertelt Krijgsman. “Dat betekent dat praktisch iedereen in staat is zowel het mechanische en hydraulische áls het elektrische of softwaregerelateerde onderhoud uit te voeren. Het houdt ook in dat we de meeste van onze collega's intern hebben opgeleid. Binnen het reguliere onderwijs bestaan deze mogelijkheden niet; ik ken geen opleiding die de combinatie geeft, en opleidingen op het vlak van hydraulica zijn ook niet dik gezaaid. Natuurlijk heeft iedereen wel een specifieke voorkeur of specialiteit waarmee we rekening houden wanneer iemand naar een bepaalde storing of onderhoudsklus wordt gestuurd."

ONDERHOUDSSTRATEGIE

De door Mammoet gehanteerde onderhoudsstrategieën zijn divers. Preventief onderhoud bestaat bijvoorbeeld uit het keuren en certificeren van hydraulische gereedschappen, kranen en vijzels. Voor een deel gebeurt dit op basis van wetgeving maar er wordt ook steeds vaker gekeken of de daadwerkelijke onderhoudsbehoefte overeenkomt met de voorgeschreven intervallen.

Krijgsman: “Bij bepaald materieel is het duidelijk wanneer onderhoud of keuringen nodig zijn. Maar wat doe je met materieel dat slechts heel sporadisch wordt gebruikt? Keur je dat toch ieder jaar, of doe je dat pas wanneer je het daadwerkelijk gaat inzetten? Dit type beslissingen is belangrijk in het kader van kostenbeheersing. Daarbij krijgt uiteraard altijd de veiligheid van het materieel de hoogste prioriteit. We werken praktisch altijd met grote lasten waarvoor zware machines met krachtige hydraulische installaties en olie onder hoge druk worden ingezet. Wanneer hier iets fout gaat, resulteert dit vaak direct in hoge kosten op het vlak van materiële schade om maar niet te spreken van eventueel letsel."

Sven Krijgsman TD-verantwoordelijke bij Mammoet

Sven Krijgsman, TD-verantwoordelijke bij Mammoet

OLIEANALYSE

Slim omgaan met onderhoud gebeurt ook op het gebied van de vele hydraulische units, aanwezig bij quasi alle equipment. Zo startte Mammoet geruime tijd geleden met olieanalyses door een extern labo. Oliemonsters vertellen iets over de noodzaak om de olie wel of niet te vervangen, maar zijn ook een 'spiegel' van de conditie van de apparatuur. Krijgsman: “Wanneer een analyse leert dat de olie nog uitstekend in orde is en je een bepaalde oliewissel niet hoeft uit te voeren, dan scheelt dit aanzienlijk in de onderhoudskosten. Je hebt het bij de grote equipment immers niet over een paar liter, maar over een paar honderd liter per keer. Daarnaast vertellen de analyseresultaten mogelijk iets over bepaalde slijtageprocessen in je systeem, waardoor je actie kunt ondernemen voordat een installatie uitvalt."

”Oliemonsters zijn een spiegel van de conditie van de apparatuur”

Om uiteindelijk te komen tot een situatie waarin je daadwerkelijk iets met de resultaten kunt, is volgens Krijgsman een intensief proces. “Het begint al bij de monstername waarbij diverse factoren bepalen of de uiteindelijke resultaten representatief zijn of niet. De reinheid van je monsterflesje, de plek van de monstername, de vraag of de machine net heeft gedraaid of al een tijdje stilstaat … Als deze randvoorwaarden niet in orde zijn, zeggen de labwaarden uiteindelijk niet zoveel. Inmiddels zitten we op de goede weg met duidelijke werkbladen voor de monteurs, barcodes en een app die uitsluitend een melding geeft wanneer er iets mis is."

GEZOND VERSTAND GEBRUIKEN

En zo is de TD van Mammoet op vele plekken bezig met kostenbeheersing door gewoon het gezonde verstand te gebruiken. Machinisten wordt bijvoorbeeld gevraagd om de kraan uit te zetten wanneer zij er niet mee werken. Dit gebeurde voorheen vooral niet wanneer er in koude gebieden werd gewerkt omdat het stationair laten draaien van de kraan ook de cabine warm hield.

Krijgsman: “We hebben hier nu ook kacheltjes geplaatst, zodat mensen een comfortabele werkomgeving hebben zónder hiervoor een V8-motor te hoeven laten draaien."

HET TEAM

Over zijn mensen heeft Krijgsman niets te klagen: “We hebben een fijn team met een groot aantal monteurs waarvan het grootste deel hier al heel lang werkt. Wat dat betreft, is Mammoet een afwijkend bedrijf. Óf je vindt het geweldig en blijft er bijna je hele leven, óf je bent heel snel weer weg. Ik weet niet precies waar het aan ligt, maar het is ook mooi om te zien dat mensen die hier vertrekken, regelmatig weer terugkomen. En terecht. Het is een mooi vak, zo simpel is dat. Bovendien, en dit heb ik al vaker in een interview gezegd, je werkt bij Mammoet bij een bedrijf waar je iedere dag kunt zeggen: dat zie je niet iedere dag!"