naar top
Menu
Logo Print
19/11/2018 - DIETER DEVRIENDT

LEREN VAN ELKAAR OP EUROMAINTENANCE 4.0

Antwerpen hostte maintenanceconferentie

Flanders Meeting & Convention Center
De foyer van het Flanders Meeting & Convention Center werd ingericht als beursvloer van Euromaintenance 4.0

Van 24 t.e.m. 27 september 2018 was het Flanders Meeting en Convention Center Antwerp de thuishaven voor de Europese maintenancesector. Tijdens Maintenance 4.0 - een verwijzing naar maintenance in tijden van Industrie 4.0 - kon men vier dagen lang zijn kennis over onderhoud verrijken. Het startte met workshops en de opening van de beursvloer om, na twee dagen lezingen, af te sluiten op donderdag. EFNMS en BEMAS kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde editie.

 

RECORDEDITIE 2018

Euromaintenance 2018 in Antwerpen - oftewel Euromaintenance 4.0 - was op vele vlakken een voltreffer. Met een bezoekersaantal van 1.367 op de teller en ruim 20 workshops en 106 presentaties op het programma pakten de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) en organiserend nationale federatie BEMAS groots uit. Deze editie oversteeg zelfs het vorige record - editie 2008 in Brussel - toen er 750 aanwezigen waren.

 

BEURS MET OPENINGSAVOND

Gepaard met de conferentie gaat ook een (beperkte) beurs. Deze werd op maandag 24 september feestelijk geopend met een bierproeverij en de voorstelling van meer dan 50 innovaties op de beursvloer. Tijdens de beursopening werden ook de Salvetti Foundation Awards uitgereikt (zie kader hieronder). De bekendmaking van de European Maintenance Manager of the Year Award volgde op dinsdagavond.

Tijdens de lunch- en koffiepauzes van de lezingen door konden de aanwezigen steeds terecht in de foyer waar volgende bedrijven exposeerden: I-Rental, Engie Fabricom, Endress+Hauser, Maxgrip, Total Belgium, Fluke, SPM Instrument, I-Care, PTC, Dimensys, PDM, HBM Prenscia, PWC, Aegis, Hansford, Motoren Francoys, 2BM, ARMS Reliability, API - Optiware, Eriks, Vogelsang Elektromotoren, Agidens, Emerson, Alfa Laval, Yontec, Panasonic, Ultimo, ISOgraph, Wizata, Lionoil, Mainnovation, Troia, Phenix Technologies, Yazzoom, Iqunet, ECC, Prüftechnik, Kapernikov, CMD Gears, SKF, SDT, Iriss, Carl Software, Pilz, UE Systems, Menzel Elektromotoren, ABB, Siemens, Eltec System, Imes - Dexis, RMS Reliability, IBM, Viziya, Lubretec en VersaSense.

 

SALVETTI FOUNDATION AWARDS

De Salvetti Foundation - de stichting die zich inzet voor (netwerken van) jonge maintenanceprofessionals en ook de European Maintenance Manager of the Year Award uitreikt - kent op Euromaintenance ook traditioneel zijn prijzen toe aan de meest attractieve doctoraats- en masterthesis. Tijdens de editie 2018 gebeurde de uitreiking bij de plenaire openingszitting op 25 september.

De toegevoegde waarde van assetmanagement in energiecentrales in de context van ontwikkelingslanden

De PhD Thesis Award ging naar Dr. Peter Chemweno. De doctoraatsthesis van de Keniaan aan de KU Leuven kaart de uitdagingen aan waarmee eigenaars en operatoren van energiecentrales te maken krijgen m.b.t. het gebruik van operatie- en onderhoudsdata bij ondersteuning van beslissingen. Momenteel is Chemweno assistent-professor aan de Universiteit van Twente; hij geeft er lessen over product- en productiesysteemontwerp.

Assetmanagement strategieoptimalisatie voor de windenergiesector gebaseerdop lifecyclekostanalyse

De Spanjaard Asier Erguido ontving de Master Thesis Award voor zijn thesis die analytische en simulatiemodellen ontwikkelde om systematisch de impact van verschillende assetmanagementstrategieën op de windmolen lifecycle cost te analyseren. Met gebruik van deze modellen kan een optimale strategie gevonden worden. Erguide werkt nu aan zijn doctoraat bij het IK4-Ikerlan onderzoeksinstituut in Bilbao.

 

PARALLELLE TRACKS MET LEZINGEN

De ruim honderd lezingen op dinsdag en woensdag, waaronder meer dan 50 cases, werden onderverdeeld in 7 parallelle 'tracks':

  • Maintenance 4.0 Strategy;
  • Big Data & Predictive Analytics;
  • Asset Performance Management;
  • Motor Systems 4.0;
  • Asset Condition Management;
  • Health & Safety in Maintenance;
  • Asset Management & ISO 55000.

 

Hieronder leest u een kleine selectie van de lezingen. Wie de conferentie heeft gemist, kan alvast uitkijken naar de volgende editie, die zal plaatsvinden in Rotterdam.

 

Franco Santini
Franco Santini van Omnia SAS

MAINTENANCE 4.0: EEN NIEUW TIJDPERK VAN MAINTENANCEFUNCTIES

Franco Santini van Omnia SAS had het over de veranderende functie van maintenance in Industrie 4.0. De verschuivingen richting excellence en duurzaamheid van fysieke assets vergen nieuwe strategieën en criteria om aan waardetoevoeging te doen.

Drijvende technologieën

De (ICT) technologieën van Industrie 4.0 zijn de ondersteunende tools die maintenance helpen bij het overgaan naar een nieuw tijdperk dat digitaal is en zowel engineering, maintenance als operaties integreert. Het gaat daarbij om robotica (collaboratieve robots, maar ook intelligente robots), mechatronica (de combinatie van diverse ingenieursdisciplines), nanotechnologie (materiaalverbetering op atomisch of moleculair niveau), augmented reality (toevoegingen via smart glasses), digital twin (een virtuele replica van een bestaande machine), big data analytics (om intelligente, aangepaste informatie te destilleren), cloud computing, machine learning, machine to machine-communicatie, 3D printing en cybersecurity.

Naar prescriptief onderhoud

Deze technologische ontwikkelingen pushen de evolutie van preventieve onderhoudsmodellen verder. Van descriptieve maintenance (visuele inspecties en checks) over predictieve (monitoring) en prognostische (digitale integratie van analytics en leren) tot prescriptieve maintenance.

Nieuwe skills en organisatie

Dergelijke veranderingen betekenen ook een verschuiving op personeelsvlak. De nieuwe onderhoudsprofessional moet multigetalenteerd zijn en zowel over de nodige soft als hard skills beschikken. Ook de organisatiemodellen zijn aan een update toe, meer richting servitization (dienstverlening)

 

Loek van der Linde
Loek van der Linde van Hogeschool Zeeland

DATAWETENSCHAP: MACHINE LEARNING EN MAINTENANCE

Van de Hogeschool Zeeland was researcher Loek van der Linde afgevaardigd om een en ander te vertellen over het werk dat hij en prof. Mischa Beckers doen op vlak van datawetenschappen. Ook hij begon met het duiden van de shift in maintenance richting voorspellend en prescriptief onderhoud, én de wijzigende maintenancestrategieën die dat met zich meebrengt.

Snelcursus machine learning

Alvorens dieper in te gaan in de techniciteit gaf de spreker eerst nog een snelcursus machine learning. Het verschil met traditionele programmering is dat een machine daar data en een algoritme gebruikt om tot output te komen terwijl machine learning data en output verwerkt tot een algoritme.

Data nodig

Vervolgens brak van der Linde een lans voor 'big data'. Die is nu eenmaal nodig om te leren, niet enkel voor de mens maar ook en vooral voor machines. Dieper ingaand op de techniek van machine learning bestaat er ofwel gesuperviseerd leren ofwel niet gesuperviseerd leren. Die eerste methode gebeurt d.m.v. classificatie of regressie; die laatste door clustering.

Classificatie versus regressie

Gesuperviseerd leren d.m.v. classificatie is eigenlijk het diagnosticeren van falen. Met deze methode - eenvoudiger dan de andere methodes - is al heel wat vooruitgang geboekt. Regressie is dan weer een betere methode om de Remaining Useful Life (RUL) te proberen berekenen. Deze methode omvat o.a. de techniek van neurale netwerken die complexe, grote datasets kunnen verwerken.

Neurale netwerkentackelen rollagers

Tot slot werd verslag gedaan van een prognostische test van rollagers op basis van vibratiegegevens. Van ruwe data van 17 lagers kon in 30 min. een werkend model gemaakt worden.

 

Pascal Van Lith
Pascal Van Lith van BASF Antwerpen

DIGITALISERING EN DATAGEDREVEN ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT BIJ BASF ANTWERPEN

Pascal Van Lith van BASF Antwerpen begon met een schets van de Antwerpse bedrijfssite. De Belgische grootste geïntegreerde chemische productie met ruim 3.100 werknemers behelst 55 productieplants op 600 hectare, goed voor 580 km pijpleidingen.

Impact I4.0

Op de vraag of BASF impact zal ondervinden van Industrie 4.0 kon de spreker niet ontkennend antwoorden. Maar daarin ziet Van Lith wel kansen voor de firma. Zo zullen de procesdata besluitvorming sneller, onderbouwder en geïntegreerder laten verlopen. De digitalisatie van werkprocessen zal ook kansen bieden om meer te focussen op waardetoevoegende activiteiten. Daarnaast verbetert digitalisering ook de veiligheid.

Projecten nu en in de toekomst

In 2016 - 2017 werden al een 25-tal projecten opgestart met als doel verkenning. In de periode van nu tot 2020 zal het Antwerpen 4.0-project focussen op zes gebieden: Verbund digitalisering en robotica voor inspectie (beiden in verkennende fase), data-analytics, digitale operaties en logistieke uitvoering (alle drie in ontwikkeling) en mobiel & draadloos (al operationeel).

Asset performance monitoring & management

Vanuit het businessproces gezien vergt de plant in Antwerpen een hoge beschikbaarheid. Er gaat dan ook specifieke aandacht naar monitoring van kritieke en essentiële assets. Daarbij wordt gebruikgemaakt van anomaliedetectie met dynamische alarmlimieten. Ook deel van het project is diagnostic analytics, waarbij het begrijpen van wat en waarom iets gebeurde essentieel is. Het doel is om uiteindelijk de correcte afweging te kunnen maken tussen procesoptimalisatie en reliability.

 

Youssef Miloudi
Youssef Miloudi van Carl Software

ZULLEN CONNECTED OBJECTS EN AI DE VOLGENDE GENERATIE CMMS LANCEREN VOOR I4.0?

Carl Software nam het op zich om tijdens Euromaintenance de vraag te beantwoorden of geconnecteerde zaken en artificiële intelligentie (AI) de nieuwe generatie CMMS zullen leveren voor Industrie 4.0.

Digitale revolutie

De voorspellingen zijn in ieder geval dat tegen 2030 200 miljard zaken 'geconnecteerd' zullen zijn. 6 miljard intelligente objecten worden geacht te bestaan tegen 2020. De IIoT-markt wordt tegen 2025 op 933 miljard euro geschat.

CMMS

Tegen die achtergrond zal het Computerized Maintenance Management Systeem van de toekomst de gebruiker vooral assistentie moeten bieden, meer directe communicatie tussen technicus en machine moeten toelaten, uitwisselingen met technische diensten digitaal verzorgen, meer veiligheid op het terrein brengen en samenwerken met de externe systemen van het bedrijf.

Voorspellen en aanbevelen

Belangrijk voor een platform voor predictief onderhoud is dat begrepen wordt wanneer, waarom en hoe een falen voorkomt. Daarnaast moeten de gevolgen voorspeld worden en moet aanbevolen worden welke acties kunnen uitgevoerd worden. Zo wordt maintenance een productiefunctie met als doel optimaliseren van productie en kwaliteit. Dit resulteert in minder falen, gereduceerde onderhoudskosten, meer flexibiliteit, meer energie-efficiëntie en kortere reparatietijden.

Prototype

Illustreren dat het nu al kan, deed Miloudi met het voorbeeld van het datacenter en de luchtbehandeling van het eigen nieuwe hoofdkwartier in Lyon.

 

Maurice Jilderda
Maurice Jilderda van Sitech

DE REIS EN EERSTE RESULTATEN VAN MAINTENANCE 4.0-IMPLEMENTATIE BIJ SITECH OP CHEMELOT

Serviceprovider Sitech kwam haar ervaringen delen met de 26 plants die zij beheren op de site Chemelot te Geleen. Zij verzorgen er o.a. het asset management en de manufacturing services. De firma volgde er een roadmap richting 'smart plant'. De reis begon in 2012 met de Sitech 2020-visie. Vanuit start-up werd een pilot op poten gezet. Van daaruit werd er toen opgeschaald en kon men goede resultaten noteren.

Digital twins

Het opstarten gebeurde met digital twins. Vandaag zijn er 33 uitrustingsmodellen voor 600 installaties en machines en lopen er 44 pilots.

Asset performance managementals service

Sitech biedt voor haar klanten middels smart sensoren en smart inspecties via het Sitech Asset Health Center APM aan als service, in de softwarevorm APM4.0 Suite. Ook de digital twin creëren (inclusief algoritme) kan daarmee. Eén dashboard biedt een overzicht op de eventuele alarmbellen en men kan over de assets gedetailleerde informatie raadplegen. Vanuit een vroegtijdige waarschuwing kan ook heel eenvoudig worden overgegaan tot actie middels een werkorder.

Succesverhalen

Overtuigen deed Maurice Jilderda met de resultaten van enkele user cases. Zo kon bij een pomp de downtime en de kosten van meer dan 100.000 euro per jaar bespaard worden. Ook bij bijvoorbeeld een controleklep reduceerde men de downtime. Een voorspellende user case was dan weer de warmtewisselaar waar na reiniging kosten én energie konden bespaard worden. Prescriptief onderhoud op een andere warmtewisselaar hielp ook de downtime verlagen. Tot slot lopen pilots op corrosion under isolation (CUI) en op Remaining Useful Lifetime (RUL) voorspelling van filters.

 

Piet van der Schaar
Piet van der Schaar van Heineken

STRATEGISCH ASSET PERFORMANCE MANAGEMENT: STRUIKELSTENEN OVERWINNEN BIJ HEINEKEN

Ook bij de brouwerijen van Heineken wordt natuurlijk maintenance toegepast. Total Productive Maintenance (TPM) omschrijft volgens Piet van der Schaar best de manier van werken. Dat bestaat uit pilaren, waarvan PM/Maintenance er één is.

Strategie en maturiteit

De productie ging vanuit een basisonderhoud (bouw van pilaarstrategie, capabilities en basisprocessen, herstellen van de basiscondities en het reduceren van breakdowns) via geavanceerd (optimaliseren van het geplande onderhoudssysteem en het reduceren van kleine stops en falen en het overdragen van maintenancetaken) richting world class maintenance (het verlengen van asset-levensduur door het realiseren van de volledige waarde).

Implementeren van Maximo

Na meerdere acquisities had Heineken een veelheid aan CMMS's in haar rangen, wat de centrale governance bemoeilijkte. Tegelijk was de firma bezig met het standaardiseren van businessprocessen en ERP's. De keuze werd gemaakt voor Maximo van MaxGrip. Vervolgens kon per site in een doorloopfase van 26 weken tijd het systeem geïmplementeerd worden.

Na twee weken transitievoorbereiding, gaan nog vier weken uit naar oplossingsidentificatie voor het opzetten van de transitie, wat zes weken duurt. Even lang is nodig om de kennisoverdracht te realiseren, waarna de inspanningen nog vier weken opgevoerd worden. Een finale vier weken brengen stabilisatie.

Industrie 4.0-initiatieven

Heineken nam ook al enkele digitale initiatieven. Zo experimenteert de bierbrouwer met augmented reality en remote assist. Daarnaast is ook 3D-printing de firma niet onbekend.